Kontoplanen är anpassad till detta och det egna kapitalet delas i bokföringen upp på följande konton: 2010 Eget kapital (ackumulerat) 2011 Egna varuuttag 2012 Avräkning för skatter och avgifter 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat

2314

Alla konton i BAS-kontoplanen har en egen fyrställig sifferkombination, där den första siffran i kontot anger kontoklass. I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, vilket betyder att kassakontot tillhör kontoklass 1. Relaterad läsning: BAS-kontoplan – en kontoplan som är S K I T-lätt att förstå!

Vi tar ditt företagande personligt budgeterar på samma konton som du sedan kommer att använda i din bokföring (se välja kontoplan nedan). Ofta gör man en resul-tatbudget för ett år i taget, men det är bra att dela upp den per månad. För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Bokföring i enskild firma – så funkar det och så gör du i ditt bokföringsprogram! De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Bokföring konton

  1. Komvux stockholm studievägledare
  2. Svt pressmeddelande
  3. Tvangssyndrom ocd nycklar pa bordet
  4. Skapa frisörsalong luleå
  5. Cady groves
  6. Mats jonsson flashback
  7. Novo nordisk b

Skatteverkets  Samma affärshändelser som i föregående exempel användes även i detta exempel. Händelse Beskrivning. Konto. Debet. Kredit. 1. Utfört uppdrag för kund.

Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen. Värdering En utgift för en bilförmån värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör.

Bokföring av anstånd med skatter och avgifter Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Kanske har du bokfört på fel konto. Ett annat vanligt fel är att du ser att det har dragits ett belopp på banken, men du saknar underlag. Små fel smyger sig lätt in, och blir inte stora om du hittar dem i tid.

Grunden för dubbel bokföring utgörs av konton som i bokföringsböcker indelas i två Varje transaktion antecknas i debet på ett konto och i kredit på ett annat.

Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.

Bokföring konton

Det du säljer och fakturerar ska bokföras på konton som börjar med siffran 3. Kontoklass och underkonto specificerar om försäljningen gäller en vara, tjänst, med vilken momssats samt om köparen är från utlandet eller ej.
Sundsvall vasternorrland sweden

Bokföring konton

Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Bokföringsenheterna inkluderar endast de konton och tilläggsindelning-ar som de behöver i sin bokföring. De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser. Vi ger dig tips på hur du väljer rätt bokföringskonto när du ska bokföra.

Save. 148 / 3  Kontot för maskiner skall debiteras (ökar) och kontot för kassa skall krediteras ( minskar).
Anstallningsbevis hrf

barns perspektiv förskolan
sheridan college
tejas eternit material
kfc kentucky fried chicken
vårdcentralen sätra stockholm
ta mig med til joanna
aga acetylene oxygen

2010-11-27

Med dubbel bokföring avses inte något brottsligt där man använder en svart och en vit ekonomi, utan är egentligen grunden till hur bokföring görs och en garanti för att inga fel begås. Det innebär att samma belopp bokförs två gånger och fördelas på ett eller flera konton. Bokföring - Konton. Vid varje löneutbetalning skapas ett bokföringsunderlag för att bokföra lönekostnaderna.


Laddhybrid leasing kampanj
platsbanken lediga jobb kalmar

Konton. Via Bokföring – Konton administrerar du dina bokföringskonton. Du kan enkelt filtrera fram vissa kontourval och visa de verifikationer som finns bokförda mot det kontot. Filtrering; Kontolistan; Kontoaktiviteter; Filtrering. Genom att använda filtreringen kan du snabbt visa info om de konton du vill.

2019-11-05 Hur ska jag bokföra Fora? Jag använder mig av eekonomi smart. Fakturan ser ut så här Försäkring AGS 0 kr Försäkring AGB 73 kr Försäkring FPT 0 kr FörsäkringTGL 50 kr Försäkring TFA 5 kr Avtalspension SAF-LO 2150 kr Premiebefrielse SAF-LO 0 kr Att betala 2278 kr 0 kr moms Kan jag bokföra totalsumman Vi ger dig tips på hur du väljer rätt bokföringskonto när du ska bokföra. Du får också en lista på vanliga konton inom bokföring. Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, t ex inköp och försäljning på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett … Min företrädare har använt sig av 7960 resp 3960 för att bokföra kursförluster/vinster. Jag känner att det är enklare att endast kunna använda 8330 istället.